இழந்ததை மீட்ட டாலர் - கரன்சி ட்ரேடிங்

ஃபாரக்ஸ் ட்ரேடிங்க் மூலம் தினம் தினம் ரூ.1000 முதல் 10,000-க்கும் மேல் பணம் சம்பாதிப்பதற்கான இலவச பயிற்சி, டெக்னிகல் அனலைசிஸ், சார்ட் பேட்டர்ன் சிக்னல், 99% வெற்றியினை அடைவதற்கான சிறந்த BUY & SELL வழிமுறைகளை கண்டறியும் யுக்திகள், மற்றும் மார்க்கெட் செய்திகள்.
Post Reply
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12039
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

இழந்ததை மீட்ட டாலர் - கரன்சி ட்ரேடிங்

Post by ஆதித்தன் » Fri Jun 14, 2019 6:13 pm

கடந்த வாரத்தில் டாலர் முக்கிய வர்த்தகச் செய்தியின் காரணமாக பெரிய இழப்பினை அனைத்து மேஜர் கரன்சிகளுக்கு எதிராகவும் சந்தித்து இருந்தது. அவ்வாறு இழந்த பாயிண்ட்டுகளை இந்த வாரத்தில் முழுமையாக ரிவர்சலாக இன்றைய மார்க்கெட் சூழலில் பெற்றுவிட்டது.

மார்க்கெட் ஏற்றமும் இறக்கமுமாய் எப்பொழுது இருப்பதுதான் குழப்பத்தின் பெரும் பங்கு. அதில் இரண்டு பக்கத்திற்கும் சமமான வாய்ப்பினை எதிர்பார்த்து எப்பொழுதும் புதிய திசைக்கு மாற தயாராக இருப்பவர்கள், போகிற போக்கெல்லாம் இலாபத்தினைப் பார்த்து சராசரியாக நிகர இலாபத்தினை ஒவ்வொரு வாரமும் பார்த்துவிடுகின்றனர்.

தங்கம், டாலரை எதிர்த்து தன் பாதையில் விலை ஏற்றத்தினைக் கண்டுள்ளது.

இந்த வாரமும், சராசரியாக இலாபத்திற்கான மார்க்கெட் சார்ட் நிலவரங்களே அமைந்துள்ளன.
Post Reply

Return to “FOREX Trading - கரன்சி வர்த்தகம்”