மனிதன் மரணிக்ககூடியவன் அல்ல

பக்தி கதைகள், புராணங்கள், மகான்கள், இறைவழிபாடு மற்றும் ஆன்மிக சிந்தனைகளை கலந்துரையாடும் களம்.
Post Reply
User avatar
marmayogi
Posts: 1802
Joined: Sun Jul 06, 2014 9:40 pm
Cash on hand: Locked

மனிதன் மரணிக்ககூடியவன் அல்ல

Post by marmayogi » Mon Dec 16, 2019 6:41 pm

Post Reply

Return to “ஆன்மிகப் படுகை”