குடியை மறந்து விடு.

மனதை மனதோடு மட்டும் அல்லாமல் இயற்கையோடு ஒப்பிட்டு நண்பர்களோடும் பகிரும் ஆயுதமான கவிதைகளை ஓடையில் மிதக்கவிட்டு அழகு பார்க்கும் படுகை நண்பர்களின் கவித கவித! நீங்களும் படித்து மகிழ்வது மட்டும் அல்லாமல் உங்களது கவிதைகளையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து, எங்களையும் உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
Post Reply
மன்சூர்அலி
Posts: 708
Joined: Sun Dec 16, 2012 1:48 pm
Cash on hand: Locked

குடியை மறந்து விடு.

Post by மன்சூர்அலி » Thu Dec 25, 2014 12:45 pm

மதுவுக்குள் நீ மயங்கி
மங்கையை மறந்தே நீ
மானகெட்டு வாழாதே..

குடியை மறந்து விடு
குடும்பத்தை பார்த்து விடு
குழந்தைகள் நலம் பெற..

வாழ்க்கை வலம் பெற
வாரிசுகள் உயர் பெற
வருங்காலம் நிலை பெற..

இன்றே மறந்து விடு
இனிமையாய் வாழ்ந்து விடு
இல்லறம் நலம் பெற..

குடித்து மடிந்து நீ
குற்றம் பல பெற்று
குறையாய் வாழாதே. :ro:
Post Reply

Return to “கவிதை ஓடை”