மொழிக்கு உயிர் கொடு.

மனதை மனதோடு மட்டும் அல்லாமல் இயற்கையோடு ஒப்பிட்டு நண்பர்களோடும் பகிரும் ஆயுதமான கவிதைகளை ஓடையில் மிதக்கவிட்டு அழகு பார்க்கும் படுகை நண்பர்களின் கவித கவித! நீங்களும் படித்து மகிழ்வது மட்டும் அல்லாமல் உங்களது கவிதைகளையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து, எங்களையும் உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
Post Reply
மன்சூர்அலி
Posts: 708
Joined: Sun Dec 16, 2012 1:48 pm
Cash on hand: Locked

மொழிக்கு உயிர் கொடு.

Post by மன்சூர்அலி » Sat Nov 29, 2014 11:17 am

மொழிக்கு உயிர் கொடு.

ஆங்கிலத்தில் காதல் கடிதம்
எழுதினாய் அர்த்தம் புரியவில்லை..
அப்படியே.. போட்டு விட்டேன்..

கண்ணிருந்தும் குருடனாய்
கையிருந்தும் முடவனாய்
வாயிருந்தும் ஊமையாய்..

உன் கடிதத்தை படிக்க
முடியாமல்..தவிக்கிறேன்
நான் கண்ணே.. :ro:

தாய் மொழி. தமிழ் அல்லவா
தமிழ் மொழி நாம் உயிர் அல்லவா
மொழிக்கு உயிர் கொடுக்கலாமே...நீ..

நாம் காதலும் உயிர் பெறுமே
காதலிப்போம் உயிர் மெய்யோடு
காலமெல்லாம் நாம் வாழ..
Post Reply

Return to “கவிதை ஓடை”