கணினியில் தமிழில் எழுத NHM, Azhagi & Google Transliterate

படுகை.காம் சம்பந்தமான எந்தவொரு சந்தேகக் கேள்விக்கும், அல்லது தேவைப்படும் உதவியை கேளுங்கள் பதில் சொல்லி வழிநடத்த காத்திருக்கிறோம்.
soundararajan
Posts: 12
Joined: Sat Jul 08, 2017 7:04 am
Cash on hand: Locked

Re: கணினியில் தமிழில் எழுத NHM, Azhagi & Google Transliterate

Post by soundararajan » Sat Jul 08, 2017 7:43 am

vanakkam saar, naan ariyaluur maavattam,ariyaluur thaalukkaa, orathuur kiraamam enathu oor
soundararajan
Posts: 12
Joined: Sat Jul 08, 2017 7:04 am
Cash on hand: Locked

Re: கணினியில் தமிழில் எழுத NHM, Azhagi & Google Transliterate

Post by soundararajan » Sat Jul 08, 2017 7:54 am

வனக்கம் சார்
hendrita
Posts: 3
Joined: Sat Jun 10, 2017 4:21 pm
Cash on hand: Locked

Re: கணினியில் தமிழில் எழுத NHM, Azhagi & Google Transliterate

Post by hendrita » Mon Aug 07, 2017 4:44 pm

hi naan hendrita
hendrita
Posts: 3
Joined: Sat Jun 10, 2017 4:21 pm
Cash on hand: Locked

Re: கணினியில் தமிழில் எழுத NHM, Azhagi & Google Transliterate

Post by hendrita » Mon Aug 07, 2017 4:50 pm

sir naan paypal account open panitan ealla taskum muduchutan local bank account verify eahama iruku 60 days achu. enna panurathunu soluga sir
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12044
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

Re: கணினியில் தமிழில் எழுத NHM, Azhagi & Google Transliterate

Post by ஆதித்தன் » Mon Aug 07, 2017 5:30 pm

hendrita wrote:sir naan paypal account open panitan ealla taskum muduchutan local bank account verify eahama iruku 60 days achu. enna panurathunu soluga sir
வங்கி கணக்கிற்கு பரிசோதனை பணம் அனுப்பினார்களா? அதன் தொகை என்ன என சப்மிட் செய்துவிட்டீர்களா?

இதனைச் செய்யாவிட்டால் மீண்டும் செய்யவும்...

பெரும்பான்மையான தளங்கள் பேபால் தவிர்த்து பிற பேமண்ட் ஆப்சனும் கொண்டிருப்பதால்... அவற்றினை பணம் வாங்க பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வாய்ப்பினையும் சரி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
leonrojan
Posts: 9
Joined: Thu Apr 07, 2016 3:49 pm
Cash on hand: Locked

Re: கணினியில் தமிழில் எழுத NHM, Azhagi & Google Transliterate

Post by leonrojan » Mon Aug 07, 2017 8:48 pm

நன்றி
hendrita
Posts: 3
Joined: Sat Jun 10, 2017 4:21 pm
Cash on hand: Locked

Re: கணினியில் தமிழில் எழுத NHM, Azhagi & Google Transliterate

Post by hendrita » Sat Aug 12, 2017 5:31 pm

என் பெயர் ஹென்ரீட்டர, நரன் திருப்புரீல் வசிக்கிரென். நரன் தனியரர் கம்பெனீயில் வேலை செய்கிரேன். எனக்கு அன் லைன் வேலை செய்து சம்பதிக்க விரும்புகிறேண்.
Post Reply

Return to “உதவிக் களம்”