விலக்கம் கொடுங்க சார்

படுகை.காம் சம்பந்தமான எந்தவொரு சந்தேகக் கேள்விக்கும், அல்லது தேவைப்படும் உதவியை கேளுங்கள் பதில் சொல்லி வழிநடத்த காத்திருக்கிறோம்.
Post Reply
soundararajan
Posts: 12
Joined: Sat Jul 08, 2017 7:04 am
Cash on hand: Locked

விலக்கம் கொடுங்க சார்

Post by soundararajan » Sun Jul 09, 2017 8:11 am

வனக்கம் சார் நான் பனி 3க்கு எழுதவேண்டும் விலக்கம் கொடுங்கல். மூன்ரு சுழி ன ல வேரு ல ர வேரு ர எவ்வாரு எழுதுவது விலக்கம் கொடுங்கல்
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12044
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

Re: விலக்கம் கொடுங்க சார்

Post by ஆதித்தன் » Sun Jul 09, 2017 2:23 pm

la , La , zha = ல , ள , ழ

na, Na = ன ண

ra, raa, Ra , Raa = ர, ரா , ற , றா
rkraju
Posts: 20
Joined: Wed Feb 15, 2017 9:41 pm
Cash on hand: Locked

Re: விலக்கம் கொடுங்க சார்

Post by rkraju » Fri Aug 25, 2017 3:27 pm

Perfect money account verification eppadi seivathu
Ennodaiya local bank account eppadi add pannuvathu
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12044
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

Re: விலக்கம் கொடுங்க சார்

Post by ஆதித்தன் » Fri Aug 25, 2017 3:39 pm

rkraju wrote:Perfect money account verification eppadi seivathu
Ennodaiya local bank account eppadi add pannuvathu

தெரியவில்லை ...


பெர்பக்ட் மணி தளத்தில் கேட்கலாம்..
Post Reply

Return to “உதவிக் களம்”