தினமும் விளம்பரம் பார்ப்பதன் மூலம் 300 ரூபாய் வருமானம்

புதிது புதிதாய் தினம் தினம் பிறக்கும் புது வருவாய் வாய்ப்புகள் மற்றும் ஆன்லைன் ஜாப் தளங்கள் உங்கள் பார்வைக்காய் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, சேர்ந்து பணத்தினை சேகரியுங்கள்.
samy747
Posts: 2
Joined: Sun Jul 16, 2017 7:54 am

Re: தினமும் விளம்பரம் பார்ப்பதன் மூலம் 300 ரூபாய் வருமானம்

Post by samy747 » Mon Jul 17, 2017 7:30 am

[quote="prabhuh"]தினமும் 300ரூபாய்யா விளம்பரம் பார்த்தால்,ஆம் இந்த தளத்தில் ஆரம்பத்தில் தினமும் $0.50 கொடுக்கப்பட்டு வந்தது இந்த மாதம் முதல் $5 வரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு விளம்பரம் பார்பதற்க்கு 15வினாடிகள் 0.01 தினமும் 500 விளம்பரம் கொடுக்கப்படுகிறது (500*0.01=$5) BBC,CNIEMA,POLITICS,SPORTS...போன்ற விளம்பரங்கள் பேபால் வழியாக பணம் பெற்று கொள்ளலாம் இந்த தளத்தில் இணைய
prakash84
Posts: 15
Joined: Fri Mar 24, 2017 4:14 pm

Re: தினமும் விளம்பரம் பார்ப்பதன் மூலம் 300 ரூபாய் வருமானம்

Post by prakash84 » Fri Jul 28, 2017 12:09 pm

how to use this site.

kindly need ur help

prakash
Post Reply

Return to “விளம்பரமும் பணமும்”