மேட்ரிக்ஸ் பீடர்-ரூ.110 மூதலீட்டில் ரூ-60 இலட்சம் வருவாய்

வீட்டிலிருந்தப்படியே இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையினை உறுதி செய்ய நேர்மையாக பணம் வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் தளங்கள் & எப்படி செயல்படுவது என்ற தகவல்கள்.
Post Reply
KSTHIYAGARAJ
Posts: 6
Joined: Tue Oct 10, 2017 12:38 am
Cash on hand: Locked

Re: மேட்ரிக்ஸ் பீடர்-ரூ.110 மூதலீட்டில் ரூ-60 இலட்சம் வருவாய்

Post by KSTHIYAGARAJ » Tue Oct 10, 2017 9:40 pm

அதன் செயல்முறையை தெரிந்து கொள்ள ஆவலாக உள்ளது சார்.. எப்படி இணைவது? என்ன செய்வது? வழிமுறைகளை சொல்லுங்கள் சார்..
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12040
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

Re: மேட்ரிக்ஸ் பீடர்-ரூ.110 மூதலீட்டில் ரூ-60 இலட்சம் வருவாய்

Post by ஆதித்தன் » Wed Oct 11, 2017 9:24 am

KSTHIYAGARAJ wrote:அதன் செயல்முறையை தெரிந்து கொள்ள ஆவலாக உள்ளது சார்.. எப்படி இணைவது? என்ன செய்வது? வழிமுறைகளை சொல்லுங்கள் சார்..
அடுத்த மாதத்திலிருந்து அதன் செயல்பாட்டு விவரங்கள் வரும். பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கலாம்.

தற்பொழுது, பாரக்ஸ் ரோபட் டாபிக் அடிப்படை கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
esudalai
Posts: 9
Joined: Fri Aug 05, 2016 2:07 pm
Cash on hand: Locked

Re: மேட்ரிக்ஸ் பீடர்-ரூ.110 மூதலீட்டில் ரூ-60 இலட்சம் வருவாய்

Post by esudalai » Wed Oct 11, 2017 8:55 pm

sir i have sent 240 rs in your acc please send PM $ in U12519097
Post Reply

Return to “பணம் சம்பாதிக்கலாம் வாங்க”