மேட்ரிக்ஸ் பீடர்-ரூ.110 மூதலீட்டில் ரூ-60 இலட்சம் வருவாய்

வீட்டிலிருந்தப்படியே இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையினை உறுதி செய்ய நேர்மையாக பணம் வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் தளங்கள் & எப்படி செயல்படுவது என்ற தகவல்கள்.
Post Reply
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12040
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

Re: பீடர்மேட்ரிக்ஸ்-ரூ.110 மூதலீட்டில் ரூ-60 இலட்சம் வருவாய்

Post by ஆதித்தன் » Sat Apr 11, 2015 12:12 pm

KEE SRI wrote:ஐயா நான் பீடர்மேட்ரிக்ஸ் இல் சேர விரும்பிகிரென் RS210/ உங்கள்

accouக்கு அனுப்புகிரென் account details kodukkavum sir :thanks:
http://www.padugai.com/job/sbi.htm
KEE SRI
Posts: 31
Joined: Wed Jan 01, 2014 3:48 pm
Cash on hand: Locked

Re: பீடர்மேட்ரிக்ஸ்-ரூ.110 மூதலீட்டில் ரூ-60 இலட்சம் வருவாய்

Post by KEE SRI » Sat Apr 11, 2015 1:34 pm

பீடர்மேட்ரிக்ஸ்‍ registeர் செய்ய வேண்டூமா ஐயா
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12040
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

Re: பீடர்மேட்ரிக்ஸ்-ரூ.110 மூதலீட்டில் ரூ-60 இலட்சம் வருவாய்

Post by ஆதித்தன் » Sat Apr 11, 2015 2:46 pm

KEE SRI wrote:பீடர்மேட்ரிக்ஸ்‍ registeர் செய்ய வேண்டூமா ஐயா
ஆம் ரிஜிஸ்டர் செய்து கொள்ளவும் .... அல்லது பேமண்ட் செய்தப் பின்னர் நான் லிங்க் கொடுக்கிறேன் அதில் ரிஜிஸ்டர் செய்து கொள்ளலாம்.
KEE SRI
Posts: 31
Joined: Wed Jan 01, 2014 3:48 pm
Cash on hand: Locked

Re: பீடர்மேட்ரிக்ஸ்-ரூ.110 மூதலீட்டில் ரூ-60 இலட்சம் வருவாய்

Post by KEE SRI » Fri Apr 17, 2015 11:48 am

sir I have send 210 to your account please check it and give me a link to my mail id gayadevi2002@gmail.com thank you sir
dhaya1982
Posts: 146
Joined: Wed Mar 06, 2013 4:27 pm
Cash on hand: Locked
Bank: Locked

Re: பீடர்மேட்ரிக்ஸ்-ரூ.110 மூதலீட்டில் ரூ-60 இலட்சம் வருவாய்

Post by dhaya1982 » Wed Apr 29, 2015 10:58 am

சார்
Feedar matrix-ல் ஒருவர் மட்டுமே இதுவரை என்னக்கு கிழ் இணைந்துள்ளார் நான் இணைந்து 4 கு மாதமாகிறது உதவுங்கள் சார்
KSTHIYAGARAJ
Posts: 6
Joined: Tue Oct 10, 2017 12:38 am
Cash on hand: Locked

Re: மேட்ரிக்ஸ் பீடர்-ரூ.110 மூதலீட்டில் ரூ-60 இலட்சம் வருவாய்

Post by KSTHIYAGARAJ » Tue Oct 10, 2017 12:44 pm

இந்த கேஷ் பீடர் பிசினஸ் இன்னும் நடைபெறுகிறதா சார்? இப்பொழுதும் சேர வழி உள்ளதா சார்?
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12040
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

Re: மேட்ரிக்ஸ் பீடர்-ரூ.110 மூதலீட்டில் ரூ-60 இலட்சம் வருவாய்

Post by ஆதித்தன் » Tue Oct 10, 2017 2:48 pm

KSTHIYAGARAJ wrote:இந்த கேஷ் பீடர் பிசினஸ் இன்னும் நடைபெறுகிறதா சார்? இப்பொழுதும் சேர வழி உள்ளதா சார்?
தற்பொழுது கேஸ்பீடிங் பாரக்ஸ் ரோபட்டாக செயல்படப்போகிறது.
Post Reply

Return to “பணம் சம்பாதிக்கலாம் வாங்க”