அட்ஸ் கிளிக்கிங் ஜாப் சைட் - பேய்ட்வர்ட்ஸ் வெர்சன் 3

வீட்டிலிருந்தப்படியே இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையினை உறுதி செய்ய நேர்மையாக பணம் வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் தளங்கள் & எப்படி செயல்படுவது என்ற தகவல்கள்.
Post Reply
navsuresh83
Posts: 17
Joined: Mon Oct 24, 2016 11:29 pm
Cash on hand: Locked

Re: உங்களைப் பணக்காரனாக மாற்றும் ஜாப் தளம்

Post by navsuresh83 » Tue Oct 25, 2016 10:55 pm

ஆதித்தன் wrote:
navsuresh83 wrote:நண்பரே, அனைத்தும் படித்து விட்டது எண்டர் செய்தேன்.. 1. Enter the website URL you'd like to promote -- இதில் என்ன தரணும்... (paidverts.com)

http://www.cashfeeder.net


Errors:

Please test website URL
navsuresh83
Posts: 17
Joined: Mon Oct 24, 2016 11:29 pm
Cash on hand: Locked

Re: PAIDVERTS DOUBT

Post by navsuresh83 » Sun Oct 30, 2016 4:59 pm

1. Enter the website URL you'd like to promote:

http://www.cashfeeder.net

Some websites don't permit themselves to be shown within our frame, eg: anything owned by Facebook / Google. So you'll need to promote something else. We've also prohibited users from promoting PaidVerts; as there's no value promoting that to our users. They're already signed up!


-- Errors message!! please explain
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12040
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

Re: PAIDVERTS DOUBT

Post by ஆதித்தன் » Sun Oct 30, 2016 5:23 pm

navsuresh83 wrote:1. Enter the website URL you'd like to promote:

http://www.cashfeeder.net

Some websites don't permit themselves to be shown within our frame, eg: anything owned by Facebook / Google. So you'll need to promote something else. We've also prohibited users from promoting PaidVerts; as there's no value promoting that to our users. They're already signed up!


-- Errors message!! please explain

No error from my side, when using cashfeeder.net

So, ask it in Paidverts forum .. they will support you.
navsuresh83
Posts: 17
Joined: Mon Oct 24, 2016 11:29 pm
Cash on hand: Locked

Re: PAIDVERTS DOUBT

Post by navsuresh83 » Sun Oct 30, 2016 5:33 pm

ஆதித்தன் wrote:
navsuresh83 wrote:1. Enter the website URL you'd like to promote:

http://www.cashfeeder.net

Some websites don't permit themselves to be shown within our frame, eg: anything owned by Facebook / Google. So you'll need to promote something else. We've also prohibited users from promoting PaidVerts; as there's no value promoting that to our users. They're already signed up!


-- Errors message!! please explain

No error from my side, when using cashfeeder.net

So, ask it in Paidverts forum .. they will support you.
ok.. thanks
navsuresh83
Posts: 17
Joined: Mon Oct 24, 2016 11:29 pm
Cash on hand: Locked

Re: அட்ஸ் கிளிக்கிங் ஜாப் சைட் - பேய்ட்வர்ட்ஸ் வெர்சன் 3

Post by navsuresh83 » Sat Dec 03, 2016 11:47 pm

Perfect money-வழியா அட்ஸ் வாங்கலாம் என்றால் e voucher id & activation code கேட்குது!! எனது Perfect money-ல் எப்படி பார்ப்பது!!
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12040
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

Re: அட்ஸ் கிளிக்கிங் ஜாப் சைட் - பேய்ட்வர்ட்ஸ் வெர்சன் 3

Post by ஆதித்தன் » Sun Dec 04, 2016 4:50 am

navsuresh83 wrote:Perfect money-வழியா அட்ஸ் வாங்கலாம் என்றால் e voucher id & activation code கேட்குது!! எனது Perfect money-ல் எப்படி பார்ப்பது!!

இது தேவையில்லை..


பெர்பக்ட் மணி பேலன்ஸ் இருந்தால் போதும்.
Durga1331
Posts: 1
Joined: Wed Mar 08, 2017 7:03 pm
Cash on hand: Locked

Re: அட்ஸ் கிளிக்கிங் ஜாப் சைட் - பேய்ட்வர்ட்ஸ் வெர்சன் 3

Post by Durga1331 » Thu Mar 09, 2017 6:41 pm

ஆதி சார் நான் padugai.com/paidverts ல் இனைந்து பனியாற்றி வருகிறேன்.மற்றும் உங்கள் விளம்பரத்தை பயன்படுத்தி blk ads வாங்குவதற்கு $1 அனுப்ப முடியுமா சார்
Panharith
Posts: 9
Joined: Thu Jun 29, 2017 2:48 pm
Cash on hand: Locked

Re: அட்ஸ் கிளிக்கிங் ஜாப் சைட் - பேய்ட்வர்ட்ஸ் வெர்சன் 3

Post by Panharith » Thu Jun 29, 2017 2:51 pm

விளம்பரத்தினை பயனுள்ளதாக வாங்கி வருவாய் பார்த்துக் கொள்ளலாம்.\
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12040
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

Re: அட்ஸ் கிளிக்கிங் ஜாப் சைட் - பேய்ட்வர்ட்ஸ் வெர்சன் 3

Post by ஆதித்தன் » Thu Nov 29, 2018 9:25 pm

New updated ads clicking is very easier than previous...

Spend your valuable to here and make little bit
Post Reply

Return to “பணம் சம்பாதிக்கலாம் வாங்க”