தினம் 100 முதல் 500 வரை சம்பாதிக்கலாம்

ஆன்லைன் வேலை தளத்தின் செயல்பாடுகள், வசதிகள், புதிய பணி பற்றிய தகவல் பரிமாற்றம் மற்றும் நிகழ்வுகளின் சின்னச் சின்ன செய்திகள்.
User avatar
sundararajan
Posts: 170
Joined: Tue Feb 09, 2016 8:17 pm
Cash on hand: Locked

தினம் 100 முதல் 500 வரை சம்பாதிக்கலாம்

Post by sundararajan » Sat Jul 30, 2016 11:37 am

டைப்பிங் தெரிந்தால் தினம் 100 முதல் 500 வரை சம்பாதிக்கலாம். எளிய கேப்சா டைப்பிங் 1000 இமேஸ் செய்தால் 0.70 cents அல்லது இந்திய மதிப்பிற்கு 45 ருபாய் தரப்படும். மினிமம் 3500 இமேஸ் செய்ததும் பணம் உடனே உங்களது அக்கோண்டுக்கு அணுப்பப்படும். இதில் சேர உடனே பதிவு செய்யவும். 5 ID மற்றும் software முலமாக மிக எளிய முறையில் தினம் 500 ருபாய் சம்பாதிக்கலாம் இதற்கு சேர எந்த வித கட்டணம் இல்லை.
rajijesus
Posts: 63
Joined: Wed Jan 27, 2016 12:21 pm
Cash on hand: Locked

Re: தினம் 100 முதல் 500 வரை சம்பாதிக்கலாம்

Post by rajijesus » Sat Jul 30, 2016 1:09 pm

User avatar
ganesh529
Posts: 180
Joined: Sat Jul 19, 2014 5:31 pm
Cash on hand: Locked
Bank: Locked

Re: தினம் 100 முதல் 500 வரை சம்பாதிக்கலாம்

Post by ganesh529 » Sat Jul 30, 2016 1:15 pm

venus
Posts: 72
Joined: Sat Dec 12, 2015 7:52 pm
Cash on hand: Locked

Re: தினம் 100 முதல் 500 வரை சம்பாதிக்கலாம்

Post by venus » Sat Jul 30, 2016 1:39 pm

akg2016
Posts: 13
Joined: Fri Jul 29, 2016 8:27 pm
Cash on hand: Locked

Re: தினம் 100 முதல் 500 வரை சம்பாதிக்கலாம்

Post by akg2016 » Sat Jul 30, 2016 1:41 pm

Please give detail
anandmail2015@gmail.com
sathish309
Posts: 78
Joined: Thu Sep 03, 2015 4:22 pm
Cash on hand: Locked

Re: தினம் 100 முதல் 500 வரை சம்பாதிக்கலாம்

Post by sathish309 » Sat Jul 30, 2016 1:56 pm

please send details sathish2751995@gmail.com
MANI1717
Posts: 47
Joined: Fri Jul 19, 2013 2:52 am
Cash on hand: Locked
Bank: Locked

Re: தினம் 100 முதல் 500 வரை சம்பாதிக்கலாம்

Post by MANI1717 » Sat Jul 30, 2016 2:59 pm

please send details

veerajai131716@gmail.com
SHREE36
Posts: 16
Joined: Mon Jun 06, 2016 2:08 pm
Cash on hand: Locked

Re: தினம் 100 முதல் 500 வரை சம்பாதிக்கலாம்

Post by SHREE36 » Sat Jul 30, 2016 3:02 pm

pls send details

getvjs@gmail.com
Post Reply

Return to “ஆன்லைன் வேலை தகவல் மையம்”