சொந்த செலவில் சூனியம் வைக்கும் உணவு

உங்களுடைய சமையல் பக்குவங்களையும் வீட்டினை பராமரிக்கும் செயல்பாட்டினையும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
Post Reply
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 11935
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

சொந்த செலவில் சூனியம் வைக்கும் உணவு

Post by ஆதித்தன் » Sun Dec 25, 2016 6:19 pm

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5FxbX8eBUYQ[/youtube]

இயற்கை கறி சாப்பிட்டால் ஆரோக்கியம் உறுதியாக இருக்கும்.

செயற்கை பிராய்லர் கறி ஆரோக்கியத்திற்கு சூன்யம் வைக்கும்.
Post Reply

Return to “நம் வீட்டுச் சமையலறை”