சுகர் மாமா சுகர் மாமா

உங்களுடைய சமையல் பக்குவங்களையும் வீட்டினை பராமரிக்கும் செயல்பாட்டினையும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
Post Reply
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12051
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

சுகர் மாமா சுகர் மாமா

Post by ஆதித்தன் » Sat Mar 30, 2019 11:39 am

சுகர் மாமா சுகர் மாமா
உங்களுக்கு ஒன்னு தெரியுமா?
சுகர்னு ஒரு நோயே இல்லையாம்.... :isir: :isir: :isir: :isir:

சொந்தக்காசுல சூன்யம் வைச்சிக்கிறதுன்னு சொல்வாங்களே தெரியுமா?

மாத்திரையாயா சாப்பிட்டு.... :nabi: புஷ்ஸ்ஸ்னு. போச்சு... :nao: :nao: :nao: :nao: :nao:
Post Reply

Return to “நம் வீட்டுச் சமையலறை”