என் ஊர் பற்றி அறிமுகம்

நமது ஊர் மற்றும் நாம் சுற்றித் திரிந்த ஊரைப் பற்றி பேசலாம் வாங்க.
Post Reply
mohamedsubir
Posts: 33
Joined: Wed Dec 09, 2015 11:50 pm
Cash on hand: Locked

என் ஊர் பற்றி அறிமுகம்

Post by mohamedsubir » Sun Jan 03, 2016 10:21 pm

ஊருக்கும் மாவட்டத்தாற்கிம் பல தன்மை உல்லது அதாவது பல சுற்றிலாதலங்களும் பல அறிவிகள் உள்ளது குறிப்பாக குற்றாலம் பாபநாசம் காரையாரு மணிமுத்தாறு வத்தாத நதியாம் தாமரபரனி ஆறு இதுபோல பல உல்லது எல்லோரும் வாங்க சுத்திபார்களாம்
Post Reply

Return to “ஊர் ஊரா சுற்றிப் பார்க்கலாம்!”